Třídy s RVIVT

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena jedna třída s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. 

01/2K21

02/2K21

03/2K21

14/2K21

15/2K21

17/2K21

18/2K21

1D/2K21

1E/2K21

20/2K21

23/2K21

24/2K21

26/2K21

28/2K21

2B/2K21

33/2K21

4D/2K21

52/2K21

53/2K21