Třída s RVIVT

Seznam žáků přijatých do třídy s rozšířeným vyučováním informatiky.

02/2K25
04/2K25
06/2K25
08/2K25
09/2K25
0A/2K25
0C/2K25
1B/2K25
1D/2K25
22/2K25
23/2K25
25/2K25
32/2K25
38/2K25
42/2K25
45/2K25
47/2K25
48/2K25
4B/2K25
4D/2K25
4E/2K25
53/2K25
56/2K25