ZMĚNY OD PONDĚLÍ 5. 10. 2020

 

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 a na základě Nařízení Krajské hygienické stanice se sídlem v Ústí nad Labem č. 3/2020 se od 0:00 hodin do 18. 10. 2020 nařizuje následující mimořádné opatření: omezení provozu škol:

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

v rámci vzdělávání na I. a II. stupni ZŠ se zakazuje ZPĚV – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

v rámci vzdělávání na I. stupni ZŠ se nic nemění a výuka může probíhat. V rámci vzdělávání na II. stupni se zakazuje sportovní činnost v hodinách tělesné výchovy – jsou povoleny vycházky.

KROUŽKY

jsou chápány jako hromadné akce, kterých se může účastnit nejvýše 10 žáků, pokud kroužky probíhají ve vnitřních prostorách a 20 žáků, pokud kroužky probíhají venku.

 

Mgr. Bc. Milena Hodková, ředitelka školy