Změny od 30. 11. 2020

Milí žáci, zákonní zástupci,

od pondělí 30. 11. 2020 se vrací do škol téměř všichni žáci. Žáci I. stupně a 9. třídy budou přítomni stále, 6. – 8. ročníky se zúčastní výuky „rotačně“, kdy jeden týden jsou žáci ve škole a druhý týden jsou doma a vzdělávají se distančně.

Je však stále nutné dodržovat některá omezení:

1) žáci i učitelé musí nosit roušky (zakrytí nosu a úst) po celou dobu pobytu ve škole i při vyučování, ŠJ, ŠD, sundat si ji smějí pouze při konzumaci jídla;

2) je zakázána tělesná výchova a zpěv – nahrazeno jinými, např. relaxačními aktivitami;

3) je nutné dodržovat homogenitu třídy, tj. nesmí se tvořit skupiny žáků z různých tříd. Proto jsme nuceni od 3. tříd „přerozdělit“ jazykové skupiny. Nové rozdělení se žáci dozvědí při první hodině anglického/německého/španělského jazyka ve škole. Z tohoto důvodu dochází ke změnám rozvrhu (jiná učebna, jiný vyučující na Aj, Nj, Šj, Tv, přesun předmětů v rámci dne i týdne). Nový rozvrh najdete v příloze.

4) stále platí hygienická omezení ve školní jídelně (menší počet míst, neprolínání žáků, rozestupy …), proto má každá třída přesně stanovený čas, kdy se může stravovat ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce mají vyhraný čas od 14 hodiny, kdy si mohou vyzvednout v ŠJ pro dotovaný oběd. Pokud chcete objednat oběd, volejte do ŠJ – 417 530 413 .

 

Příchod a odchod ze školy:

žáci 1. a 2. tříd a družinoví žáci 3. tříd chodí hlavním vchodem, ostatní žáci chodí přes šatny, kde se co nejrychleji přezují a odchází do tříd. Stále dodržujeme 3 R: mytí rukou – roušky – rozestupy.

 

V sudé školní týdny (od 30. 11., 14. 12., 11. 1. …) chodí do školy 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.C a 7.D.

V liché školní týdny (od 7. 12., 21. 12., 4. 1. …) chodí do školy 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D. 

 

Z důvodu rychlosti a propustnosti internetového připojení školy při „rotační“ výuce bohužel nelze realizovat tolik online hodin jako doposud. Žáci na distanční výuce musí sledovat, vypracovávat a včas odesílat zadávané úlohy. Děkujeme za pochopení a pomoc.

Spolu to zvládneme