Informace k provozu školy ode dne 21. 12. 2020 do 23. 12. 2020

 

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ – tisková zpráva + nárok na ošetřovné

 

Dle Usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření a na základě Opatření MŠMT ze dne 15. 12. 2020 Čj.. MSMT – 45767/2020-1 se zakazuje v těchto dnech osobní přítomnost žáků v ZŠ.

 

Tyto dny (21. 12. – 22. 12. 2020) jsou stanoveny jako volné dny, dle § 24 odst. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Pro tyto dny není povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184 a školského zákona.

 

Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje. Je možné si kompletní jídlo objednat přes výdejové okénko za cenu 49,- Kč.

 

                                            Mgr. Bc. Milena Hodková – ředitelka školy