HEALTH IS WEALTH,THE WAY OF WELL-BEING

eTwinning projekt 2024: HEALTH IS WEALTH,THE WAY OF WELL-BEING


Pohoda je stav, ve kterém jsou žáci schopni rozvíjet svůj potenciál, učit se a kreativně si hrát a učit se. Pohoda ve škole znamená pocit bezpečí, respekt, aktivní a smysluplné zapojení se do vzdělávacích a společenských aktivit. V tomto projektu si tedy klademe za cíl poskytnout přístup k pohodě s vědomím toho, že vzdělání není jen výuka znalostí, ale také poskytnout zářkům sociální a emocionální rozvoj a aktivní přísutp k životu pomocí široké škály aktivit, jako je např. umění, hudba, tanec, jóga, hry obohacené o nástroje Web 2.0.

KDO JSME?

Jsme poměrně velký tým – 22 učitelů se svými žáky z 8 zemí.

 
 

ÚNOR 2024:

Začínáme s novým projektem.

Než začneme na projektu pracovat, vždy je důležité si připomenout pravidla bezpečného používání internetu. K tomuto úkolu jsme využili mezinárodní den bezpečnějšího internetu – 6. února 2024. Všichni partneři se domluvili, že každá země zpracuje jedno pravidlo – ilustrativně i komentářem – a za každou zemi si žáci sami vyberou tu nejlepší kresbu. A takhle pracovaly třídy 4.C a a 2.D.

 

  

   

 

A takhle se představili všichni naši žáci. Nejprve vytvořili avatary a poté je rozmluvili pomocí aplikace Chatterpix.

 

DUBEN 2024

V dubnu nás čekala interaktvní beseda s odborníkem na emoce. Diskuze byla velmi živá, děti zjistily, že k životu potřebujeme všechny emoce, dokonce i ty, které nejsou tak populární a pozitivní.