Členové školské rady

 

Členové školské rady jsou složeni z následujících zástupců:

 

třetinu jmenuje zřizovatel,

třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků,

třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

 

Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.

 

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

 

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.