Historie školy

 

Poprvé se dveře základní školy v Buzulucké ulici otevřely v září roku 1964. Již v následujícím školním roce měla škola přes 1000 žáků ve 29 třídách a 38 učitelů. V té době to byla krásná moderní budova s kvalitním vybavením a zázemím. Po několika letech užívání a zkušeností se zjistilo, že „pavilónová“ škola není optimální. Od roku 1979 vedení školy začalo usilovat o odstranění tohoto problému. To se podařilo realizovat v dubnu roku 1997, kdy byly postaveny spojovací chodby spolu s centrálními šatnami a vstupní halou.

V roce 1980 byla poprvé otevřena pátá třída s rozšířenou výukou matematiky a fyziky. Absolventi těchto tříd tradičně dosahují vynikajících úspěchů v okresních, krajských i národních soutěžích, olympiádách i na vyšších stupních škol. V září 2002 byla poprvé otevřena šestá třída s rozšířenou výukou  informatiky.

Na začátku roku 2004 jsme přebudovali a výrazně zmodernizovali učebnu pro výuku informatiky. Celý objekt jsme zabezpečili 14-ti monitorovacími kamerami. Tím jsme výrazně přispěli k zajištění bezpečnosti našich žáků uvnitř i vně školy. Během tohoto školního roku již je realizováno moderní víceúčelové sportovní hřiště. 1. 11. 2004 bylo hřiště otevřeno.