Výzva 22

 

ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice se zapojila do Výzvy 22 OP VVV – Šablony 1. Náš projekt se jmenuje „Nikdo není dokonalý“. Z tohoto projektu jsou hrazeny následující šablony:

 

Šablona II/2.11 – Tandemová výuka na ZŠ

Šablona II/2.13 a – Nové metody ve výuce na ZŠ – čtenářská gramotnost

Šablona II/2.2. – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin (mentoring)

Šablona II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Šablona II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Šablona II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Šablona II/4.1 – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

Škola získala na realizaci všech zmíněných šablon dotaci v celkové hodnotě 889 404,- Kč. Peníze čerpáme v průběhu dvou školních roků 2017/2018 a 2018/2019.