BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA: známe vítězky

 

V pondělí dne 22. 4. 2024 jsme se zúčastnily okresního kola Biologické olympiády v DDM Teplice, kam jsme postoupily ze školního kola, neboť jsme obsadily první dvě (a tedy postupová) místa. V okresním kole se bodovaly následující disciplíny: teoretické znalosti – test, poznávání rostlin a živočichů, laboratorní práce a vstupní úkol připravený z domova. Obě jsme byly nervózní, ale přesto jsme si okresní kolo velice užily. Moc jsme se snažily a vyplatilo se, obsadily jsme 1. místo (Kristýna Jašková) a 2. místo (Dominika Hrnčířová) a znovu jsme postoupily do dalšího, tentokrát již krajského kola. 

Už se těšíme a pilně a svědomitě se připravujeme na krajské kolo.

 

Dominika Hrnčířová a Kristýna Jašková❤