Plavecký výcvik 2019/2020

2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 jsme si opět zažádali o dotaci z dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) od MŠMT na plavecký výcvik pro žáky 3. ročníku. Dotace byla schválena, nám přidělena, odeslána na školu, abychom mohli čerpat na dopravu na plavecký výcvik pro naše malé plavce. Z celkové částky 11 400,- Kč jsme stačili vyčerpat finance za pouhou jednu uskutečněnou přepravu tříd 3.A, 3.B a 3.C na plavání, neboť zbývající plavecké lekce byly zrušeny v důsledku nepříznivého vývoje epidemické situace v ČR a úpravě aktivit v provozu škol a školských zařízen. Zbytek dotace jsme vraceli.

AVÍZO – Rozvojový program MŠMT “Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)”, č. j. MSMT-17741/2020-1.

Teplice 8. 1. 2020 Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně ředitelky školy

2019/2020

I. pololetí:

Ve školním roce 2019/2020 jsme opět začali plavat. Plavecký výcvik pro žáky 3. ročníků pokračuje od září 2019, celkem 10 lekcí pro každou třídu probíhá na ZŠ Maršovská Teplice, a to pod vedením lektorek z Plavecké školy Aqua aktivity Teplice. Na dopravu žáků jsme žádali dotaci z dotačního programu Podpora výuky plavání v základních  školách v roce 2019 (V. etapa) od MŠMT. Celková částka 16 800,-Kč bude použita na dopravu žáků od školy do místa plavání a zpět (včetně přístavných kilometrů a čekací doby v ČR).

AVÍZO – Rozvojový program MŠMT “Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)”, č. j. MSMT-13222/2019-1.

Teplice 22. 10. 2019 Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně ředitelky školy

II. ​pololetí:

Plavecký výcvik se uskutečňuje nejen v I. pololetí (to vždy pro žáky 3. ročníků), ale i začátkem následujícího kalendářního roku (přelom I. a II. pololetí, a to vždy pro žáky 2. ročníků), takže jako škola žádáme dotaci také pro další partu, tentokrát začínající plaváčky z 2. tříd. Začátkem roku 2020 jsme obdrželi dotaci z dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) od MŠMT. Celkovou částku 8 190,- Kč jsme použili na dopravu žáků na plavecký výcvik a zpět, tedy na přepravu našich tříd 2.A, 2.B a 2.C od budovy ZŠ Buzulucká k budově školy ZŠ Maršovská. Místo plánovaných 10 lekcí absolvovali naši žáci jen lekcí 7, v důsledku zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole, uzavření škol od 11. 3. 2020 a zavedení mimořádných opatření proti šíření koronaviru a onemocnění COVID-19.

AVÍZO – Rozvojový program MŠMT “Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa), č. j. 17741/2020-1.

Teplice 30. 6. 2020 Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně ředitelky školy

2018/2019

Plavecký výcvik pro letošní školní rok skončil. Třeťáci si v prvním pololetí rozšířili své plavecké dovednosti a upevnili si je, leckteří druháčci se teprve sžívali s vodou a učili se základní tempa na suchu i ve vodě. Žáci 2. ročníků dostali dotaci z dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa) od MŠMT. Přidělenou dotaci o celkové částce 15 540,-Kč jsme použili na dopravu žáků od školy do místa plavání a zpět (včetně přístavných kilometrů a čekací doby v rámci ČR).

Avízo – Rozvojový program MŠMT “Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)”, č. j. MSMT-27859/2018-1.

Teplice 24. 4. 2019 Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně ředitelky školy

 

Také v letošním školním roce 2018/2019 se naši třeťáci a druháci učí plavat. V průběhu podzimních 10 týdnů plavali žáci 3. ročníků, od ledna 2019 budou dojíždět na plavecký výcvik žáci 2. ročníků. Plavecký výcvik probíhá v bazénu ZŠ Maršovská Teplice, děti plavou pod vedením lektorek Plavecké školy Aqua aktivity Teplice.

2017/2018

I v letošním školním roce 2017/2018 pokračujeme ve výuce plavání v 2. a 3. ročníku.

Od října do prosince 2017 plavali třeťáci, od ledna do března 2018 pak začínali s výcvikem druháčci. Žáci dojížděli do bazénu na ZŠ Maršovská Teplice, kde plavecké lekce vedly lektorky Plavecké školy Aqua aktivity Teplice. Také letos se naše škola zapojila do dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 a 2018 a žádali jsme o dotaci od MŠMT. Přidělenou dotaci o celkové částce 10 500,-Kč (I. etapa) a 19 600,-Kč (II. etapa) jsme použili na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa plavání a zpět (včetně přístavných kilometrů a čekací doby v rámci České republiky). Zbytek částky za dopravu byl hrazen z finančních prostředků zákonných zástupců žáků příslušných ročníků.

Avízo – Rozvojový program MŠMT „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017“, č. j. MŠMT-21088/2017-1.

Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně ředitelky