Plavecký výcvik 2019/2020

2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 jsme opět začali plavat. Plavecký výcvik pro žáky 3. ročníků pokračuje od září 2019, celkem 10 lekcí pro každou třídu probíhá na ZŠ Maršovská Teplice, a to pod vedením lektorek z Plavecké školy Aqua aktivity Teplice. Na dopravu žáků jsme žádali dotaci z dotačního programu Podpora výuky plavání na základních  školách v roce 2019 (V. etapa) od MŠMT. Celková částka 16 800,-Kč bude použita na dopravu žáků od školy do místa plavání a zpět (včetně přístavných kilometrů a čekací doby v ČR).

AVÍZO – Rozvojový program MŠMT “Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)”, č. j. MSMT-13222/2019-1.

Teplice 22. 10. 2019 Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně ředitelky školy

2018/2019

Plavecký výcvik pro letošní školní rok skončil. Třeťáci si v prvním pololetí rozšířili své plavecké dovednosti a upevnili si je, leckteří druháčci se teprve sžívali s vodou a učili se základní tempa na suchu i ve vodě. Žáci 2. ročníků dostali dotaci z dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa) od MŠMT. Přidělenou dotaci o celkové částce 15 540,-Kč jsme použili na dopravu žáků od školy do místa plavání a zpět (včetně přístavných kilometrů a čekací doby v rámci ČR).

Avízo – Rozvojový program MŠMT “Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)”, č. j. MSMT-27859/2018-1.

Teplice 24. 4. 2019 Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně ředitelky školy

 

Také v letošním školním roce 2018/2019 se naši třeťáci a druháci učí plavat. V průběhu podzimních 10 týdnů plavali žáci 3. ročníků, od ledna 2019 budou dojíždět na plavecký výcvik žáci 2. ročníků. Plavecký výcvik probíhá v bazénu ZŠ Maršovská Teplice, děti plavou pod vedením lektorek Plavecké školy Aqua aktivity Teplice.

2017/2018

I v letošním školním roce 2017/2018 pokračujeme ve výuce plavání v 2. a 3. ročníku.

Od října do prosince 2017 plavali třeťáci, od ledna do března 2018 pak začínali s výcvikem druháčci. Žáci dojížděli do bazénu na ZŠ Maršovská Teplice, kde plavecké lekce vedly lektorky Plavecké školy Aqua aktivity Teplice. Také letos se naše škola zapojila do dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 a 2018 a žádali jsme o dotaci od MŠMT. Přidělenou dotaci o celkové částce 10 500,-Kč (I. etapa) a 19 600,-Kč (II. etapa) jsme použili na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa plavání a zpět (včetně přístavných kilometrů a čekací doby v rámci České republiky). Zbytek částky za dopravu byl hrazen z finančních prostředků zákonných zástupců žáků příslušných ročníků.

Avízo – Rozvojový program MŠMT „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017“, č. j. MŠMT-21088/2017-1.

Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně ředitelky