Robotika začíná být "in"

 

Co nového v robotice?

Ve školním roce 2018/2019 nás seznámila se základy robotiky paní učitelka Mgr. veronika Macíková. Nejprve ve své třídě, posléze v několika lekcích pro předškoláky z mateřských škol, pracovala s roboty a robůtky, programovatelnými Blue-Boty. To byl jen rozjezd.

V letošním školním roce 2019/2020 rozjela paní učitelka Macíková nejprve středeční kroužek robotiky Robokids. Dále pak se s celou třídou (4.B) pořádně obula do projektu s roboty a jedna akce a ukázka střídala druhou. Nejvíce nabitý byl měsíc říjen, kterému dominoval celoevropský týden programování CodeWeek 2019:

– projektový den pro čtvrťáky Lego WeDo 2.0 Session,

– workshop-nalejvárna pro učitelky I. stupně,

– ukázka robotiky a ICT techniky pro mateřské školky – MŠ Jaselská Teplice a MŠ Fráni Šrámka Teplice.

Za aktivity, které paní učitelka zaregistrovala a společně se svými žáky zvládla, se můžeme pochlubit oceněním.

V prosinci 2019 při Dnu otevřených dveří předvedli čtvrťáci aktivity s roboty a základy práce s ICT technikou nejen prvňáčkům z 1.B, ale i jejich rodičům, kteří se na nás byli ve škole podívat.

 

CodeWeek

 

 

Robotí rodinka se rozšiřuje

Robotí rodinka se nám ve škole pomalu, ale jistě rozrůstá: kromě včeliček Bee Bot a průhledných broučků Blue Bot, maličkých Ozobotů, máme ve škole roboty Dashe a Vernieho. Ti umí vyprávět pohádkové příběhy pomocí speciální “řeči”, tzv. kódování, nebo naprogramovat pohyb a akci, učí nás slovíčka, nebo s námi řeší matematické příklady.

 

 

Příklady táhnou

Se základy robotiky a ICT techniky se seznamují i žáci v dalších třídách. Dokonce i předškoláci, kteří navštěvují od ledna 2020 přípravný kurz paní učitelky Mgr. Bc. Veroniky Malé, už je znají.

 

Co nám robotika dává?

Každá ukázka robotiky se setkává s velmi dobrou odezvou. Přesvědčujeme se ve výuce s roboty, že programování je zábava a podporuje rozvoj logického myšlení. Je pro nás vynikající pocit a zjištění, že základy robotiky zvládne úplně každý. Stačí jen najít odvahu začít!

Mgr. L. Hrubá, zástupkyně ŘŠ

 

Robotika na Buzulce

V letošním školním roce 2019/2020 navazujeme na úspěšné ukázky robotiky a ICT techniky z minulého školního roku. V říjnu a listopadu 2019 nás navštívily celkem tři party předškoláčků, aby se seznámily se základy programování, řešením úkolů na interaktivní tabuli, zadáváním příkazů robotům: včelce Blue Bot, malým neposedným ozobotům, nebo velkému Dashovi. Děti z MŠ Jaselská a MŠ Fráni Šrámka Teplice pracovaly ve skupinkách a na jednotlivých stanovištích si vyzkoušely vše, co si pro ně paní učitelka Mgr. V. Macíková a její čtvrťáci připravili. Jednotlivými stanovišti se prolínala idea celého našeho projektu: Uč se – Objevuj -  Programuj. Dvě hodiny strávené ve škole předškolním dětem rychle utekly a všechny odcházely s medailí za skvělou spolupráci do svých mateřských školek. Dětem se ukázky robotiky a ICT techniky líbily a přesvědčily se, že programování je zábava, která podporuje logické myšlení.

 

Mgr. Veronika Macíková, vyučující I. stupně a koordinátorka robotiky pro I. stupeň