Chemická olympiáda

 

 

Pro rok 2019/2020 byla připravena CHO s velmi pestrým obsahem. Z naší školy se účastnila celá třída 9.D. Žáci zpracovávali školní kolo pomocí domácí přípravy, kde si měli shrnout a ujasnit probírané téma. Celkový počet, který mohli získat za doplnění jednotlivých úloh, byl 70 bodů.

2. částí byla praktická činnost, kde jsme prováděli plamenové zkoušky kovů a také míchali roztoky a hodnotili srážecí reakce. Celkový počet bodů, který mohli žáci získat by 30.

Dále všichni psali kontrolní školní test s časovou dotací 90 minut, kde je potrápilo zejména systematické a triviální názvosloví sloučenin, ale i některé výpočty koncentrací roztoků. I zde mohli získat 70 bodů. Výsledky jsou již známy a na 1. místě s nejvyšším počtem bodů je K. Suchá, na 2. místě P. Vyslyšel, na 3. P. Benda, 4. místo obsadila D. Nejedlá, 5. místo pak J. Zábranský.

Dne 28.2.2020 se pak účastníme dalšího kola, které se odehrává na Gymnáziu Teplice.

Žákům děkuji a přeji další úspěchy.

 

Zprávu připravila : Ing. K. Walterová (učitelka chemie)