Hravě žij zdravě!

 

Každý rok se žáci pátých ročníků účastní soutěže Hravě žij zdravě, tato soutěž se hravou formou zaměřuje na zdravý životní styl. Je to v podstatě internetový vzdělávací kurz, jehož cílem je pomoci dětem z celé České republiky zkvalitnit svůj jídelníček a zařadit do svého života více pohybové aktivity. V rámci internetového kurzu probíhá také soutěž.

Základní program kurzu je strukturován do 5 týdnů. Vždy jednou za sedm dnů od otevření předchozí lekce je soutěžním třídám zpřístupněna nová lekce v podobě hry, která dětem umožňuje plnit zábavné úkoly vztahující se k tématu daného týdne. Sbíráním bodů ve vzdělávacích testech a vyplňováním Deníčku, mohou soutěžní třídy sbírat body směřující k výhře.

 Mgr. M. Nesvorná