RVMPP

Seznam žáků přijatých do třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědnýh předmětů 

Ve školním roce 2023/2024 budeme otvírat dvě třídy s RVMPP. 

RVMPP 1 

02/2K24
03/2K24
06/2K24
07/2K24
10/2K24
13/2K24
1A/2K24
1F/2K24
24/2K24
25/2K24
2D/2K24
33/2K24
3A/2K24
3B/2K24
47/2K24
4C/2K24
4F/2K24
51/2K24
53/2K24
57/2K24
63/2K24
64/2K24

 

RVMPP 2 

04/2K24
08/2K24
11/2K24
17/2K24
1D/2K24
21/2K24
23/2K24
27/2K24
2B/2K24
3C/2K24
3E/2K24
4A/2K24
54/2K24
55/2K24
58/2K24
59/2K24
5B/2K24
5C/2K24
5D/2K24
60/2K24
62/2K24