Třída s RVMPP

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 2 třídy z rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Rozdělení žáků bude upřesněno.

04/2K21

05/2K21

06/2K21

10/2K21

11/2K21

13/2K21

19/2K21

1A/2K21

1B/2K21

1F/2K21

21/2K21

22/2K21

25/2K21

27/2K21

2A/2K21

2C/2K21

2E/2K21

30/2K21

31/2K21

35/2K21

36/2K21

37/2K21

38/2K21

3A/2K21

3B/2K21

3C/2K21

3D/2K21

3E/2K21

3F/2K21

42/2K21

43/2K21

44/2K21

45/2K21

46/2K21

47/2K21

49/2K21

4A/2K21

4B/2K21

4C/2K21

4F/2K21

50/2K21

51/2K21

54/2K21