Třída Školní družina - Družina - nemá třídní učitelku

Provoz školní družiny:

od 6:00 do 8:00 hodin

a od 11:30 do 17:00 hodin 

E-mail: druzina@buzulka.cz

Mobil: 603 464 409

Vyzvedávání dětí:

13:30 – 14:00 hodin

15:00 – 17:00 hodin

Ke třídě nejsou přiřazené děti