„Motivace a osobní rozvoj“ – přednáška a seminář pro žáky 9. D

 

Patrně asi každý žák si alespoň jednou během základní školní docházky položí zásadní otázky typu: Jaké bude mé další studium? Co bych nejraději dělal v budoucnu za práci?  Ačkoliv se jedná o důležité otázky, jež vyžadují dlouhodobé a promyšlené úvahy, většina žáků není na jejich zodpovězení dostatečně připravena. Vlivem moderní doby a nepřeberných možností informačních technologií se na ně takřka každý den valí přehršel nových informací, jejichž zpracování si na sebe klade stále vyšší časové nároky. Žáci se tak často učí mnohem více, co je „kolem nich“, ale už méně, „co je uvnitř nich“. Postrádají tedy nezřídka hlubší základnu pro znalost vlastního vnitřního prostředí. Důsledkem toho je zakořeněná nechuť k celé řadě školních činností, nedostatečná sebedisciplína, slabá vůle při dosahování stanovených cílů, či neadekvátní vzorce zvládání pracovního selhání.

Alespoň částečně revidovat tento stav si vytyčila přednáška a seminář s názvem „Motivace a osobní rozvoj“. Tato akce proběhla na naší škole 23. května, určená byla pro žáky 9. D. Jejím cílem bylo ukázat všem účastníkům způsoby, jak pracovat s vlastním osobitým potenciálem a následně rozvíjet hlubší sebepoznání. Pozornost byla zároveň upřena na aktuální témata z oboru psychologie a mentálního koučinku. Jednalo se například o zvyšování vnitřní motivace, vykonávání smysluplných a inspirativních aktivit, boj s prokrastinací či tvorbu tzv. osobní vize. Právě ujasněnost osobní vize, tedy zamýšlení se nad vlastními silnými stránkami, životními hodnotami, motivačními citáty či osobními úspěchy, ztělesňuje jeden z hlavních předpokladů osobnostně – profesního růstu. Žáci se v neposlední řadě seznámili s dalšími praktickými nástroji pro plánování času a stanovování priorit, jako je „buzer lístek“ (efektivní kalendář osobních aktivit) „flow lístek“ (zaznamenávání pozitivních událostí), růstové myšlení či hluboká práce. Autentickou atmosféru celé akci dodávala přítomnost hosta v osobě mladé, úspěšné ženy a sportovkyně Radky Malcové. Ta díky znalostem firemního prostředí poutavým způsobem ukázala, jak může vypadat konkrétní osobní vize v praxi, a jak každý může pracovat na smysluplných projektech. Její vyprávění vyvolávalo velmi podnětnou neformální diskusi.

Celou tuto vzdělávací akci lze hodnotit jednoznačně kladně. Také pozitivní ohlasy našich žáků napovídají, že si odnesli řadu inspirativních myšlenek. Nezbývá než závěrem uvést citát sira Nicolase Wintona: „Všechno se dá uskutečnit, když to není vysloveně nemožné, když na to člověk zaměří svou mysl a když je rozhodnutý, že to udělá.“

 

Mgr. Jaroslav Hanzlíček