Dobrovolný návrat žáků II. stupně do školy

Osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy od 8. června 2020 na základě usnesení vlády ze dne 25. května 2020

Žákům 2. stupně ZŠ bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

Individuální nebo skupinové konzultace (do počtu 15 žáků) nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020

Vzdělávací aktivity

Třídnické hodiny.
Sociální aktivity.
Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
Odevzdání a převzetí učebnic, školních pomůcek a školních potřeb.
Předání vysvědčení za školní rok 2019/2020.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Žáci při vstupu do školy předloží čestné prohlášení a podstoupí měření teploty a dezinfekci rukou.

S podrobnějším rozpisem budou seznámeni zákonní zástupci  prostřednictvím informačního systému Bakaláři.