Ovoce a zelenina do škol

 

(1. – 9. ročník základní školy)

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Implementace tohoto projektu využívá následující legislativu:

  • Nařízení komise (ES) č. 288/2009 ze dne 7. dubna 2009
  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013
  • Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. ze dne 21. prosince 2009

Školy se do projektu přihlásily tím, že uzavřely smlouvu s jedním ze schválených dodavatelů – žadatelů o podporu – v našem případě Společnost BOVYS, s. r. o., Hlinsko. Žadatele o podporu, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do vzdělávacích zařízení, schválil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).  

 MŠMT se na přípravě projektu Ovoce do škol podílí společně s Ministerstvem zemědělství, Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí.

POVINNOSTÍ  DODAVATELE JE :

  • bezplatně dodávat produkty přihlášené škole (zatím je interval 1x týdně)

Na začátku školního roku dostávají žáci přihlášky k odběru. Podpisem zákonných zástupců bylo dítě přihlášeno k odběru.

ČAS DODÁVEK PRODUKTŮ:

každé pondělí od 7:00 do 8:00 – žáci by měli obdržet ovoce či zeleninu během přestávky po 1. vyučovací hodině

Dodávané produkty dostávají žáci z cílové skupiny zdarma.

JDE O TYTO PRODUKTY:

  • čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě balené čerstvé ovoce a zeleninu, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
  • balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla, ani konzervanty

Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu produktů dodávaných do každé školy, s níž má dodavatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.

Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce a zelenina do škol".

Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Z účasti škol v projektu vyplyne kromě využití dotovaného ovoce a zeleniny povinnost doprovodných opatření, která podpoří efektivitu projektu a svou povahou povedou ke změnám stravovacích návyků.

Formy a metody práce, například:

  • dny (týdny) zdraví ve škole
  • soutěže s využitím dané tématiky
  • školní projekty – zemědělství, ovoce, zelenina, zdraví
  • návštěvy, exkurze atd.

Tato doprovodná opatření jsou realizována v každé třídě I. stupně zpravidla formou třídního projektu.