Návrat žáků II. stupně od 10. 5. 2021 rotačním způsobem

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

rozpis rotační výuky jste obdrželi prostřednictvím systému Bakaláři včetně rozvrhů hodin pro lichý a sudý týden.

 

VÝUKA

1.) Od 10. 5. 2021  se učí prezenčním způsobem (tj. chodí do školy) tyto třídy:

LICHÝ TÝDEN:

I. stupeň:         1.ABCD

                        2.B

                        5.ABCD

II. stupeň:       7.ABCD

                        8.ABCD

skupina IZS    2. – 4. ročník

Je povolena výuka tělesné výchovy, a to pouze na venkovních sportovištích, skupiny se nemíchají, společná tělesná výchova jedné třídy dívek a chlapců.

Ostatní třídy se vzdělávají distančním způsobem (na dálku).

 

2.) Od 17. 5. 2021  se učí prezenčním způsobem tyto třídy:

SUDÝ TÝDEN:

I. stupeň:         2.AC

                        3.ABC

                        4.ABC

II. stupeň:       6.ABCD

                        9.ABCDE

skupina IZS    1. a 5. ročník, 2.B 

Je povolena výuka tělesné výchovy, a to pouze na venkovních sportovištích, skupiny se nemíchají, společná tělesná výchova jedné třídy dívek a chlapců.

Ostatní třídy se vzdělávají distančním způsobem (na dálku).

Tento rozpis platí pro všechny liché i sudé týdny dle kalendářního roku.

 

POKYNY PRO STRAVOVÁNÍ OD 10. 5. 2021 

Všem žákům byly odhlášeny obědy v době distanční výuky. Od 10. 5. 2021 je třeba si obědy opětovně objednat. Rozpis výdeje obědů pro jednotlivé třídy je přístupný pro rodiče a žáky v systému Bakaláři (Komens).

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

I. stupeň se testuje 1× týdně vždy v pondělí 1. vyučovací hodinu s třídními učiteli Ag testy Singclean GT. Žáci přicházející do ŠD jsou testováni po příchodu do školní družiny Ag testy Singclean GT.

 II. stupeň se testuje 2× týdně, a to v pondělí 2. vyučovací hodinu (v pondělí příchod do školy v čase 8:40 – 8:55 hodin) a  ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu, vždy s určenými vyučujícími. K testování se používají také Ag testy Singclean GT.

Škola nemá povinnost vydávat žákům potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amatérského sportu apod. Pokud byl žák ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami, stačí zákonným zástupcům doložit čestné prohlášení. 

 

PŘÍCHOD ŽÁKŮ

1.) Žáci 1. – 3. tříd přichází do budovy školy družinovým vchodem.

2.) Žáci 4. – 5. tříd vchází do školy centrální šatnou.

3.) Žáci II. stupně vstupují do školy také centrální šatnou, v pondělí vždy v čase 8:40 – 8:55 hod.

4.) V malé tělocvičně je možnost testovat žáky 1. – 3. tříd za přítomnosti zákonných zástupců v časech 7:20 hod. a 7:40 hod.

Pokud si žák přinese vlastní testovací sadu (seznam testů, které je možné použít, naleznete ZDE), bude mu testování umožněno.

 

ODCHOD ŽÁKŮ

Žáci opouští budovu stejným vchodem jako při příchodu.

 

KDO SE NETESTUJE

1.) Ti žáci, kteří si přinesou potvrzení o negativním testu ze zdravotnického zařízení ne starší než 48 hodin.

2.) Ti žáci, kteří byli COVID pozitivní a doloží tuto skutečnost potvrzením, které nebude starší 90 dní.

 

POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ POZITIVITY ŽÁKA

1.) Test bude proveden opakovaně.

2.) Je-li i druhý test ve škole pozitivní, žák odchází do izolace, a zákonní zástupci jsou bezodkladně kontaktováni. Škola oznamuje KHS Teplice pozitivní výsledek testování, žák je odeslán na konfirmační PCR test do zdravotnického zařízení.

3.) Pokud bude pozitivita potvrzena po testování v pondělí, je nařízena karanténa pouze danému žákovi. Je-li prokázána pozitivita ve čtvrtek, musí celá třída do karantény a kontakty na zákonné zástupce jsou předány KHS Teplice, která již spolupracuje se zákonnými zástupci žáků.

 

Mgr. Bc. Milena Hodková – ředitelka školy