Žáci 9.C získali pro naši školu 3D tiskárnu

 

Naši žáci se zapojili do výzvy společnosti Prusa Printers s názvem „Průša pro školy“. Tato společnost dlouhodobě podporuje vzdělávání žáků v oblasti 3D technologie. V rámci tohoto projektu byla naší škole zapůjčena 3D tiskárna, s níž se děti učily v rámci hodin IVT pracovat.

Žáci 9.C pod vedením pana učitele Lukáše Svojanovského pracovali 3 měsíce na projektu, jehož výsledkem je 3D model atomu, který se stane zajímavou pomůckou pro výuku dalších přírodovědných předmětů. 

Cílem samotného projektu nebylo pouze zhotovení modelu, pracovní tým musel celý proces pečlivě připravit – pan učitel získal edukační licenci, aby pod jeho vedením žáci mohli pracovat, dále bylo třeba celou tiskárnu sestavit, což je několikahodinová práce, také bylo třeba najít pro jejich záměr vhodný program a naučit se s ním pracovat… Zkrátka doslova mravenčí práce! 

Veškeré postupy byly pečlivě zdokumentovány, včetně schémat a fotografií. Zde je na místě vyzdvihnout obětavou práci Olivera Fojtíka, kterého významně doplnili Pavel Brauer a Kateřina Machová. Odměnou za dobře odvedenou práci byla právě 3D tiskárna, která byla poté naší škole ponechána.   

Výsledek tříměsíční práce, za niž patří poděkování žákům výše zmíněné třídy a jejich panu učiteli, je veřejně dostupný zde.

                                            

                                                                                Autor: Heda Eisnerová