Náboj Junior vynesl naše fyzikální hvězdy mezi hvězdy

 

V pátek dne 25. 11. 2022 se na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konala mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž „Náboj Junior“. Z naší školy se jí zúčastnila celkem tři družstva z 8.D. V silné konkurenci z více jak 20 družstev (především z gymnázií) obsadilo družstvo ve složení Jan S., Jakub Š., Eliáš Z. a Žeňa M. nádherné 1. místo.

 

 

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.