Zeměpisná olympiáda

 

Ve čtvrtek 7. 12. 2023 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 57 žáků druhého stupně.

V kategorii 6. ročníku soutěžilo 21 žáků a zvítězila Zuzka HaničincováOleksandr Isevych ze 6.D.

V kategorii 7. ročníku soutěžilo 12 žáků a nejlepší byl Jaroslav Hampejs ze 7.D.

V kategorii 8. a 9. ročníku soutěžilo 24 žáků, zvítězil Jakub Soor z 9.C.

 

Děkujeme všem zúčastněným. Vítězové, kteří společně s žáky, kteří se umístili na druhém a třetím místě, postupují do okresního kola. Přejeme všem mnoho úspěchů při reprezentaci školy.

 

Mgr. I. Jančárková, vyučující zeměpisu