Sbíráme další úspěch: matematická soutěž PANGEA

 

Přesto, že výuka stále probíhala na dálku, uskutečnila se i letos v březnu soutěž pro nadějné matematiky PANGEA, a to online formou. PANGEA je určena žákům 4. – 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií, kteří rádi řeší netradiční příklady. Úlohy jsou totiž vždy zaměřeny na vybrané společenskovědní nebo přírodovědné obory a pro ročník 2020/21 byla zvolena témata Věda a Výtvarné umění. Soutěž probíhá ve dvou kolech: školním a finálovém. Finálové kolo se koná vždy v Praze a je do něj pozváno 50 nejúspěšnějších řešitelů každé kategorie školního kola z celé ČR. Letos proběhne republikové kolo v pátek 18. června v Národním muzeu.

 

Účast našich žáků byla chvályhodná, soutěže se zúčastnilo celkem 105 žáků ze 4. a 5. tříd a 166 žáků druhého stupně. A skvělé byly i dosažené výsledky.

 

Mezi čtvrťáky a páťáky se sedm žáků umístilo do 10. místa v rámci našeho kraje. Nejúspěšnější byla Nikola Scharhagová z 5.D, která v kraji osadila 3. místo.

 

Mezi druhostupňovými se do krajské TOP10 probojovalo dokonce osm žáků. Nejlépe se dařilo Veronice Rožcové ze 6.D, která obsadila v kraji 3. a v republice 30. místobude naši školu i kraj reprezentovat v pražském finále. Další vynikající výsledky zaznamenali Ondřej Hejl ze 6.C (5. místo v kraji), Andrea Lepešková ze 7.C (2. místo v kraji) a Hana Dvořáková z 8.D (4. místo v kraji).

 

Jmenovaným srdečně blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci. 

 

Iva Váchová