Elixír do škol


Elixír do škol je vlajkový projekt Nadace Depositum Bonum, jehož cílem je podpořit výuku technických a přírodovědných oborů na základních a středních školách. Jak název napovídá, Elixír do škol by měl zejména pomoci oživit hodiny a prosadit zábavnou, přesto kvalitní a praktickou výuku s důrazem na získání osvojených znalostí. Někdy stačí velmi málo – třeba když učitel nechá děti si na vlastní kůži vyzkoušet zajímavý pokus, používá příklady z praxe a rozvíjí přirozenou zvídavost dětí. Takový přístup má přitom zásadní vliv na to, zda se děti budou technických oborů bát, nebo je začnou bavit a třeba se je rozhodnou studovat i v budoucnu. Nadace Depositum Bonum skrze projekt Elixír do škol proto podporuje takové pedagogy, kteří dokáží děti inspirovat a nadchnout.

V první fázi se Elixír do škol zaměřuje na fyziku, kdy využívá a dále rozšiřuje expertízu odborné vzdělávací iniciativy Heuréka. V dalších letech se plánuje rozšířit působnost i do dalších předmětů, například chemie či biologie.

 


 

 

Regionální centra

Po celém Česku funguje již přes 20 center, ve kterých se učitelé fyziky pod vedením zkušeného kantora každý měsíc schází a vyměňují si své zkušenosti. Účast je dobrovolná, zadarmo a přijít může kdokoliv. V rámci českého školství jde o unikátní projekt, který pedagogům podle jejich reakcí velmi pomáhá zkvalitňovat výuku. Zároveň se daří vytvářet komunity motivovaných učitelů, kteří inspirují ostatní.

 

Od února 2014 je jedním z center ZŠ Buzulucká.