Školní čtenářské kluby

Školní čtenářské kluby dorazily také na naši školu

Od února 2017 se scházíme ve školní knihovně. Je nás celkem třináct: 11 žáků, pan knihovník Pavel Kratochvíl a paní učitelka Ludmila Hrubá. Každý týden odpoledne se scházíme nad knížkami, čteme si je nahlas i potichu, sdílíme dojmy a zážitky, nasloucháme ostatním. O tom, jak nám to společně jde a někdy i nejde, vás budeme průběžně informovat.

Od listopadu 2018 se scházíme v pozměněném složení, proměnili se nám čtenáři i dospěláci (vyměnili jsme pana knihovníka za pani knihovnici Jitku), navštěvovali nás na kukandu také dvě vyučující z naší školy (Michaela a Lucka si chtěly vyzkoušet princip dílny čtení), četli jsme moře knih (některé i dočetli), sdíleli jsme si vzájemně postřehy, informace a zážitky z četby, stačili jsme také natočit videopohlednici z našeho klubu. V červnu 2019 nás opustily stálé klubové členky: Mercedes, Tereza, Karolína (odešly na střední školu).

Kolik se nás sejde v září 2019 na našich nových klubových setkáních? Já i Jitka příjdeme. Co vy?

Lída, klubová manažerka

 

Info o projektu.