Sázíme budoucnost

 

V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu iniciativy „Sázíme budoucnost“ – Nadace partnerství, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost. 

Na výsadbu stromů v areálu školy, která byla zahájena 1. 10. 2022 a potrvá do 15. 12. 2022, jsme získali částku 119 700,- Kč se spoluúčastí 16 881,- Kč. 

Byl vytvořen plán výsadby, stanoven počet a pestrost druhů stromů, které vysazujeme – duby, lípy, kaštany jedlé, platan, jinan, liliovník tulipánokvětý, jilm, habr, jeřáb, jabloň, hrušeň, třešeň, broskvoň a slivoň švestka. Pestrost výsadby stromů v parku školy zajistí nejen dílčí řešení ekologické problematiky globálního oteplování, ale i příležitost poznávání dřevin pro žáky během výuky přírodovědy a přírodopisu.

 

                           Mgr. Bc. Milena Hodková – ředitelka školy