ZŠ BUZULUCKÁ – UČÍME JAZYKY LÉPE

 

Na ZŠ Buzulucká Teplice se 24.3.2015 uskutečnilo již 3. setkání učitelů anglického a německého jazyka, a to již tradičně pod záštitou primátora města Teplice pana Jaroslava Kubery. Konference pod názvem „Učíme jazyky lépe Teplice“ proběhla ve spolupráci se společností AV Media a Robotel Inc. a zúčastnilo se jí 52 pedagogů z různých stupňů škol nejen našeho kraje.

V celkem dvanácti workshopech si mohli učitelé prakticky vyzkoušet, jak lze vyučovat jazyky digitálně, např. „Anglický (německý) jazyk – digitální jazyková laboratoř“ nebo „Proměňte žákovský telefon (tablet) na studentskou stanici v jazykové třídě“.  Vyzkoušeli si rovněž jazykovou výuku s nástroji interaktivní tabule. V neposlední řadě dostali „jazykáři“ možnost seznámit se s elektronickými materiály, které jsou k dispozici od nejrůznějších nakladatelství učebnic pro výuku jazyků.

Účastníci konference vyjadřovali spokojenost s obsahem a  způsobem prezentace připravených workshopů a bezchybnou organizací uvedené akce, která přinesla bezpočet podnětů pro jejich další pedagogické působení v oblasti jazykového vzdělávání.

 

Mgr. Miroslav Cihelka, ZŘ ZŠ Buzulucká