Národní plán doučování

Škola se ve školním roce 2021/2022 zapojila do programu Doučování žáků škol, který má pomáhat zmírňovat dopady pandemie COVID-19.

doucovani.edu.cz  – “Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.!

v období 09 – 12/2021 byl program financován ze státního rozpočtu

v období 01 – 08/2022 je program financován z Národního plánu obnovy (Next Generation EU) – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.