Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

Konkrétní cíle komponenty

Revidovat kurikulum, podpořit IT vzdělávání a smysluplné zapojování digitálních technologií do výuky
Implementace revidovaného kurikula a rámce DigCompEdu
Prevence digitální propasti a zvýšení úrovně digitalizace škol

Forma příspěvku je investice na vybavení žáků digitálními technologiemi.