Testování uchazečů o střední vzdělávání

TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY

Na základě Vyhlášky MZDR, Č.j.: MZDR 14592/2021 – 1 /MIN/KAN Mimořádné opatření a na základě Vyhlášky MŠMT, Č.j.: MSMT-4337/2021-7 vydává ředitelka školy tento pokyn

          Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (uchazeč), základní škola umožní ještě  před přijímacími zkouškami, tzn., jednotné přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky (pokud se zkouška nekoná distanční formou) toto:

  • Žáku 9. nebo 5. ročníků naší školy ZŠ s RVMPP, Teplice, Buzulucká 392, preventivní samo testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 testem ANTIGEN RAPID TEST KIT, který bude proveden dne 30. 4. 2021 ve škole v malé tělocvičně.
  • Žák naší školy, který je uchazečem, si musí do 28. 4. 2021 požádat prostřednictvím příslušného třídního učitele o možnost školního testování přes systém Bakaláři/TEAMS.
  • Testování proběhne dne 30. 4. 2021 v tělocvičně (vchod z Duchcovské ulice) v časovém rozmezí od 8:00 h. až 11:00 h.
  • Uchazeč může vstoupit do tělocvičny pouze s předepsanou ochranou dýchacích cest (ústa, nos). Za úplného dodržování veškerých hygienických pravidel vyplývajících z aktuální epidemiologické situace.
  • Uchazeči bude na místě vystaveno písemné potvrzení výsledku testu negativní/pozitivní příslušnými zaměstnanci školy.
  • Uchazeči si mohou před přijímacími zkouškami opatřit test v certifikovaném zdravotnickém zařízení, který předloží v místě konání přijímacích zkoušek. 

 

Mgr. Bc. Milena Hodková – ředitelka školy

 

V Teplicích dne 14. 4. 2021 

PDF Verze