Stolničení a stolování 2024

 

Také v letošním školním roce 2023/2024 naši prvňáčci Minikurzem stolničení a stolování prošli. Vždy na jednu hodinu navštívili školní jídelnu, a to nejen v době oběda, ale když probíhala dopolední výuka. V jídelně na ně čekalo příjemné překvapení, s vedoucí školní jídelny, paní Schmitzovou, povídání o kultuře stolování s praktickou ukázkou. A jak to vypadalo? Všichni si sesedli kolem jednoho jídelního stolu. A co bylo na stole? Etiketa běžného dne, jaké zásady jsou důležité dodržovat při jídle. Společně nám to velmi dobře šlo, teď už záleží jen na prvňácích, jaké budou u stolu dodržovat pravidlo. Za Minikurz děkujeme a do jídelny se brzy pro oběd dostavíme!

 

Třídy 1.ABC