Nová stanoviště na školní zahradě

 

Všude kolem nás je v poslední době velké sucho, voda chybí nejen krajině jako takové, ale zejména rostlinám a živočichům. Protože je naše škola sídlištní a vody je v okolí trvalý nedostatek, rozhodli jsme se pomoci přírodě se zajištěním vláhy, a současně zpestřit našim žákům výuku. Během letních měsíců tak vyrostl na školní zahradě rybníček s vodními rostlinami a živočichy. Stalo se tak v rámci projektu „Voda v přírodě, člověk ve vesmíru“, který byl podpořen Ústeckým krajem v Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025. Kromě rybníčku vznikla v areálu školy také planetární stezka s modely planet naší Sluneční soustavy a několik kusů pítek pro ptactvo. Pítka poslouží nejen jako zásobárna vody, ale také k pozorování jednotlivých živočichů. Žáci naší školy se sami podíleli na výrobě planet i pítek, o která budou i nadále pečovat. Věříme, že nová stanoviště najdou své využití během celého roku při praktické výuce především přírodovědných předmětů.

 

Mgr. V. Antoniszynová, školní koordinátor EVVO