Informace o jídelně

 

Telefon: 417 530 413
E-mail: jidelna@buzulka.cz

 

Objednávky přes web: Jídelna on-line

 

Vedoucí školní jídelny:   Miroslava Schmitzová                           

Hlavní kuchařka:   Šárka Matoušková

Výše stravného od 1. 9. 2022: 

 

Z důvodu zvyšujících se cen potravin, energií a ostatních nákladů, jsme nuceni upravit ceny stravného od 1. 9. 2022 .          

         

žáci 1. – 4. třídy děti 7 – 10 let….……30,- Kč    (přepočet stravného za  22 dní 660,- Kč)

žáci 5. – 8. třídy děti 11 – 14 let….….32,- Kč    (přepočet stravného za  22 dní 704,- Kč)

žáci 9. třídy děti 15 a více let….….….36,- Kč    (přepočet stravného za  22 dní 792,- Kč)

         

Škola vaří i pro cizí strávníky:   70,- Kč
 

VSTUP RODIČŮ DO ŠKOLNÍ JÍDELNY POUZE PO DOHODĚ S VEDOUCÍ JÍDELNY.

 

Způsoby platby obědů ve ŠJ ZŠ s RVMPP Buzulucká:

1) Trvalým příkazem z bankovního účtu

·        Datum platby je nutné stanovit do 20tého v měsíci na měsíc následující, zrušit platbu            trvalým příkazem o hl. prázdninách, tj. první platba do 20. srpna, poslední do 20. května

 

2) Jednorázovým příkazem z bankovního účtu

·        Je nutno počítat s třídenní (3 pracovní dny) prodlevou

 

Číslo účtu pro úhradu bankovním převodem KB 

·        107-8400230207/0100

·        variabilní symbol: 9001

·        Popis příkazce: Zákonný zástupce dítěte

·        Popis pro příjemce: Jméno + Příjmení + třída dítěte

Pokud nebude uvedeno správné jméno dítěte a třída, var. symbol, nebude platba správně nebo vůbec přiřazena.

 

3) Platební kartou přes terminál KB umístěný v kanceláři ŠJ

 

4) Hotově u vedoucí ŠJ.

 

Vzniklé přeplatky vracíme pouze hotově v kanceláři ŠJ.

 

Strávníci jsou zařazováni do věkových kategorií podle data narození. Děti, které dovrší 11 nebo 15 let do 31. 8. v daném školním roce jsou již od začátku školního roku ve vyšší kategorii (Vyhláška 107/2005 Sb. O školním stravování).

Kategorie

Cena za 1 oběd

Zálohová platba pro převod z účtu –22 prac. dnů 

7 – 10 let

30,- Kč

660,- Kč

11 – 14 let

32,- Kč

704,- Kč

15 – více let

36,- Kč

792,- Kč

cizí strávníci

70,- Kč

1 540,- Kč

 

V případě platby z bankovního účtu u cizího strávníka uveďte prosím do Popisu pro příjemce Vaše jméno + příjmení.

Žáci si objednávají jídlo pomocí "čipu" za jednorázový poplatek 60,- Kč.

Pokyny pro strávníky

Vnitřní řád školního stravování

 

BonduelleŠkolní jídelna při ZŠ s RVMPP Buzulucká se zapojila do projektu Škola plná zdraví, kde chce zvýšit kvalitu konzumace zeleniny u dětí a tím obohatit jídelníček, který odpovídá výživě dětí po stránce nutriční a energetické.

Corn Star – 16. 10. 2012 – Den výživy v ZŠ Buzulucká v Teplicích.

  

 

 

 

 

Tak šel čas, v naší Školní jídelně