Městské kolo recitace

 

V pondělí 12. 2. 2024 a v úterý 13. 2. 2024 se konala městská kola recitační soutěže. Prvostupňové žáky reprezentovali Lea Lojková a Vítek Ulip, kteří si za své pěkné výkony Čestná uznání odnesli. Druhostupňoví žáci Laura Ulipová a Adam Otcovský odvedli perfektní výkony a vyrecitovali si postup do okresního kola. Na konci celé soutěže měli všichni postupující krátký rozbor textů s porotou, aby recitační výkony byly co nejlepší.

Lee, Vítkovi, Lauře i Adamovi blahopřejeme. Postupujícím velkou dávku recitačního štěstí do dalšího kola přejeme. Již v pondělí se ve společenském sále v ZUŠce Teplice  s konkurencí utkají.

 

L.H.