RVINF

Seznam žáků přijatých do třídy s rozšířeným vyučováním informatiky.

Ve školním roce 2023/2024 budeme otvírat jednu třídu RVINF

01/2K24

15/2K24

16/2K24

1B/2K24

1C/2K24

26/2K24

29/2K24

2A/2K24

2E/2K24

30/2K24

31/2K24

32/2K24

34/2K24

35/2K24

36/2K24

39/2K24

40/2K24

42/2K24

44/2K24

4D/2K24

50/2K24

56/2K24

5A/2K24

5E/2K24

61/2K24