Interaktivní formy prevence

 

Ve školním roce 2019/2020 se naše škola nadále aktivně zapojuje do inovativních forem všeobecné primární prevence. Jedná se o programy, jejichž realizátory jsou Zdravotní ústav v Ústí nad Labem („Hravě o prevenci“) a Spolek Kvalitní život. Dlouhodobá spolupráce se školou, kdy lektoři vstupují do stejných tříd opakovaně, naplňuje principy efektivní primární prevence. Systematický přístup určený pro menší počet žáků (zpravidla jedna třída) je interaktivní, orientuje se nikoliv pouze na úroveň informací, nýbrž také na kvalitu postojů a změnu chování. Využívá různých forem práce a aktivizačních prvků – práce ve skupině, diskuze, dramatické, aktivizační a pohybové techniky, soutěž o ceny, zpětná vazba apod. Po všech aktivitách obvykle následuje reflexe.

Cílovou skupinou budou v našem případě postupně žáci 2., 3., 5., 6., a 8., tříd. Témata programů v sobě reflektují aktuální rizikové jevy: Hravě bez úrazu, Putování za zdravým pohybem, Zdravý životní styl, Můj facebookový profil, Nejsem netolik a Pravidla a jejich tvorba (Spolupráce ve skupině)? Pestré spektrum tematického zaměření si vytyčilo poměrně široký záběr cílů. Zvýšit zdravotní gramotnost a motivaci ke zdravému životnímu stylu, zlepšení pohybových dovedností (obratnost, koordinace), prevenci pohybové inaktivity a tím současně prevence nadváhy a obezity. Dále také například seznámit děti s fenoménem, jménem facebook a prakticky s nimi „namodelovat“ založení jejich profilu, tak aby byly v bezpečí. Kladné ohlasy třídních vyučující a především aktivní zapojení žáků z minulého školního roku vedou k závěru, že prevence nemusí probíhat pouze strnulou teoretickou formu. Preventivní akce s aktivizačním charakterem budou realizovány také pro žáky ostatních tříd.

 

Mgr. Jaroslav Hanzlíček /metodik prevence/