Ve škole se nezahálí

 

Také naše škola se pustila do celorepublikového projektu #TISKNECELECESKO. Protože ve škole disponujeme 3D tiskárnami, ihned od poloviny března se náš kolega Mgr. Jiří Bindr zapojil do občanské iniciativy Tiskne celé Česko. Naším prvním úkolem byla registrace a prostudování dat pro 3D tisk, abychom mohli tisknout obličejové ochranné štíty, tedy pouze základní komponenty potřebné pro samotné štíty. A pak už jen tisknout, tisknout a tisknout. Vyrobili jsme celkem 100 čelenek a adekvátní počet pouzder matic. To vše pan učitel zabalil a poslal na centrálu Postkomplet do Olomouce. Odměnou za tuto iniciativu byl velký dar: dostali jsme folie, šrouby a gumy pro výrobu a následnou kompletaci ochranných štítů pro zaměstnance školy. Představte si, že nám komponenty spadly doslova z nebe, neboť je rozvezli dobrovolníci – amatérští piloti, a my si byli zásilku převzít na Letišti Teplice – Nová Ves. Takže v současné době má pan učitel Bindr o práci postaráno: tiskne, tiskne a tiskne pro nás čelenky a pouzdra matic. To vše následně sestaví a my budeme vybaveni a hlavně připraveni na zahájení výuky pro 9. ročníky od 11. května i pro I. stupeň od 25. května 2020. Jsme rádi, že jsme přiložili pomocnou ruku i my a mohli využít potenciál školy pro dobrou věc.

https://www.tisknecelecesko.cz/