Biologická olympiáda znovu v režii Julky Suché

 

Ve středu 13. 4. 2016 se v DDM v Teplicích konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie C (8. a 9. třída + odpovídající třídy gymnázií). Nejlepší řešitelé školních kol prověřili nejprve své teoretické znalosti ve vědomostním testu a v poznávání rostlin a živočichů naší přírody. Při plnění laboratorního úkolu pak prokazovali nejen praktické dovednosti při práci s mikroskopem, ale i  schopnost pracovat podle předloženého postupu, dokumentovat pozorované přírodniny a na základě svých pozorování vyvodit závěry.

Po čtvrté za sebou obsadila 1. místo Julie Suchá, žákyně 9.D ZŠ s RVMPP Buzulucká, na 8. a 9.  místě se umístili Adam Novák a Sára Krinerová z téže školy. Všem gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci a Julii přejeme  hodně úspěchů v krajském kole.

                                                                                               RNDr. Iva Váchová