Krajské kolo Matematické olympiády

 

V úterý dne 19. 3. 2019 proběhlo v Ústí nad Labem krajské kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY, do kterého postoupili žáci 9. ročníku, a to Barbora Petrová a Bohdan Habor (oba z 9.D). Se čtyřmi úlohami se vypořádali s těmito výsledky:

Bohdan Habor obsadil 5. místoBarbora Petrová obsadila 23. místo.

Oba dva si zaslouží naše velké poděkování a pochvalu za vzornou reprezentaci školy na krajské úrovni. Děkujeme!

Mgr. I. Jančárková, vyučující matematiky