Dětské sebevědomí

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v letošním školním roce 2018/2019 uspořádáme v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005494 – Nikdo není dokonalý cyklus 6 besed. V rámci setkání (besedy)  zákonných zástupců, rodičů a veřejnosti s odborníkem jsme pro Vás připravili několik zajímavých témat. Besedy se konají vždy v prostorách školní knihovny (pavilón číslo 9 u školní jídelny a šaten), vstup zdarma.

Šestá beseda s odborníkem se koná ve středu dne 19. 6. 2019  na téma: Dětské sebevědomí a rozvoj samostatnosti, setkání vede paní Bc. Tereza Lechnerová, DiS – rodinný terapeut, v čase 16:00 – 18:00 hodin.

Pokud máte o besedu zájem, můžete si místo rezervovat předem na e-mail: zastupci1@buzulka.cz.

 

Srdečně Vás zveme

Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně pro I. stupeň