běžná

Seznam žáků zařazených do běžné třídy ve školním roce 2023/2024

05/2K24

12/2K24

14/2K24

18/2K24

19/2K24

1E/2K24

20/2K24

28/2K24

2C/2K24

2F/2K24

3F/2K24

41/2K24

43/2K24

45/2K24

48/2K24

4E/2K24

52/2K24

5F/2K24