Běžná třída

Seznam žáků přijatých do běžné třídy

02/2K23

05/2K23

062K22

0A/2K23

0B/2K23

12/2K23

13/2K23

14/2K23

1B/2K23

24/2K23

29/2K23

30/2K23

32/2K23

33/2K23

3C/2K23