Krajské kolo zeměpisné olympiády – skvělé 2. místo

Ve středu dne 20. 3. 2019 se konalo v Ústí nad Labem krajské kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali dva vítězové okresního kola v kategoriích 6. ročníků a 9. ročníků: Aleš Lábr ze 6.D a Jiří Říha z 9.D.

Oba shodně obsadili krásné 12. místo.

Chtěli bychom jim poděkovat a pochválit je za vzornou reprezentaci školy na krajské úrovni.

Mgr. I. Jančárková