Stolování a stolničení 2021

Dneska jsme navštívili školní jídelnu. Nebylo to v obvyklém čase oběda, ale ještě o dost dříve – v dopoledních hodinách. V jídelně na nás čekalo příjemné překvapení. Paní vedoucí školní jídelny si pro nás připravila povídání o něčem, čemu se říká: kultura stolování. Víte, co to je? No přece pravidla, jak se chovat u stolu  s praktickou ukázkou stolování. A jak to vypadalo? Všichni jsme se sesedli kolem jednoho jídelního stolu, paní vedoucí nás seznámila s etiketou u stolu, kterou máme dodržovat při jakémkoliv jídle (např. v restauraci, na obědě u babičky). Víte, že nám to společně velmi dobře šlo? Na závěr jsme si dali jeden úkol a jedno předsevzetí. Nejprve to předsevzetí: dodržovat pravidla stolování u stolu co nejčastěji a teď ten úkol: Všímat si, zda dospěláci kolem nás umí správně zacházet s hrnečkem a lžičkou. Že tomu nerozumíte? My ano, my Vás kontrolujeme a podle potřeby opravíme.

P.S. Pro vysokou absenci v B a C byla lekce přeložena na příští týden. Nebojte, určitě na vás etiketa počká.

prvňáci z A, B a C