Stolování a stolničení 2019

 

Dneska jsme byli ve školní jídelně. Ne v řádném čase oběda, ale ještě dříve – dopoledne. V jídelně nás čekalo překvapení. Ptáte se co? No přece povídání si o kultuře stolování s praktickou ukázkou. A jak to vypadalo? Všichni jsme se sesedli kolem jednoho jídelního stolu a paní vedoucí školní jídelny nás seznámila s etiketou, kterou máme dodržovat při jakémkoliv jídle. Víte, že nám to společně šlo? Dívejte se na nás při jídle pozorněji, určitě si námi osvojených pravidel stolování všimnete.

 

žáci 1.A, 1.B, 1.C