Průběh zápisu

1. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

2. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  MUSÍ VYPLNIT OBA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

3. (případně – Žádost o odklad školní docházky)

 

Budou-li rodiče žádat o odklad školní docházky, je nutno vyplnit a podepsat tyto  formuláře:

 Žádost o odklad

Dotazník MŠ (pro šetření školní zralosti v PPP)

 

Aktualizace: 1. 2. 2022 

Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně ředitelky školy, případné dotazy na telefonním čísle 603 276 023