Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky

 

 

Na ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice bude i v letošním roce probíhat PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY. 

Cílem bude usnadnění přechodu dětí z MŠ do školy základní, seznámení se s prostředím školy i se svými budoucími spolužáky. Děti si vyzkouší, jaké to je sedět ve školních lavicích, pracovat s interaktivní tabulí, získají sebedůvěru a ujistí se, že nástup do školy hravě zvládnou.

Cena: 1 690,- Kč (12 setkání po 90 minutách, malý kolektiv dětí)

První setkání 11. 1. 2022 (15:30 – 17:00) proběhne společně s rodiči, kdy si spolu projdeme školu, seznámíme děti a jejich rodiče s chodem školy. V druhé části setkání si společně pohrajeme a zapojíme všechny do zábavných aktivit.

Poslední setkání kurzu proběhne 8. 4. 2022 (15:30 – 17:00) také společně s rodiči, kdy děti předvedou, co se naučily a ukáží rodičům, jaká další překvapení a dobrodružství je v naší škole mohou potkat.

Náplní kurzu bude spousta zábavných aktivit, které se budou snažit vtáhnout budoucího prvňáčka do školní atmosféry.

V jednotlivých hodinách bude probíhat procvičování činností, které jsou předpokladem k úspěšnému startu v 1. ročníku základní školy.

Žáci budou na výuku potřebovat vybavený penál (pastelky, tužka, nůžky, lepidlo), bačkory, pití.

 

Náplň kurzu:

  • rozvoj hrubé motoriky a jemné motoriky
  • rozvoj grafomotorických dovedností (uvolňovací cviky ruky, správné držení tužky)
  • rozvoj zrakového vnímání a pravolevé orientace
  • rozvoj sluchového vnímání (analýza, syntéza, diferenciace, rytmus, paměť)
  • rozvoj početních představ, barev a tvarů, rozvoj pravolevé orientace
  • rozvoj myšlení a řeči, slovní zásoby a výslovnosti

 

Jednotlivá setkání v roce 2022 proběhnou vždy v čase 15:30 – 17:00 hodin, a to ve dnech: 11. ledna, 18. ledna, 25. ledna, 1. února, 15. února, 22. února, 1. března, 8. března, 15. března, 22. března, 1. dubna, 8. dubna 2022.

 

ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU, PROSÍM, VYPLŇTE A POŠLETE ZPĚT NA EMAIL: mail@veronikagolden.czNEBO JI VHOĎTE DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY ŠKOLY U HLAVNÍHO VCHODU DO BUDOVY ŠKOLY A NA OBÁLKU NAPIŠTE „KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY“.

Po přijetí přihlášky obdržíte výzvu k platbě. Po obdržení platby je Vaše dítě řádně zapsáno do přípravného kurzu.

Maximální počet přihlášených dětí je 15.

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Mgr. Veronika Golden