Setkání zástupců žákovských parlamentů

 

V úterý 21. května 2024 proběhlo v sále zastupitelstva města Teplice setkání zástupců žákovských parlamentů základních škol. Jednalo se o jedinečnou příležitost, jak se na jeden den vžít do role skutečných zastupitelů. Žáci 8. ročníků: Dominik Jačka, Jiří Plešmíd, Jan Holub a Michal Šimsa se zúčastnili s vedením města široké panelové diskuse nad rozmanitými záležitostmi a problémy našeho města. Pan primátor Jiří Štábl a jeho náměstci vedli se žáky podrobnou rozpravu nad tématem schválení realizace projektu výstavby venkovního koupaliště Kaskáda. Všichni zúčastnění si mohli prakticky vyzkoušet vystoupení u řečnického pultu a následné zkušební hlasování. Diskuse probíhala také nad dalšími tématy jako například: pořádané akce města (zahájení lázeňské sezony, Malá Paříž), rekonstrukce vlakového nádraží, fungování městské hromadné dopravy, parkování v centru města, problematika bezdomovců ad. 

Celou akci lze hodnotit pozitivně, neboť se žáci mohli naživo setkat s pravými politiky, které mnohdy znají jen jako abstraktní osoby známé ze sdělovacích prostředků. Zároveň okusili mnohdy složitou úroveň argumentace a rétoriky, které se týkají spravování věcí veřejných. V neposlední řadě akce představovala příležitost, jak šířeji prezentovat svůj zájem o konkrétní dění v místě bydliště.

 

Zprávu připravil Mgr. Jaroslav Hanzlíček /metodik prevence, vedoucí ŽP/