Programy primární prevence

 

V průběhu dubna byla na naší škole realizována řada rozmanitých programů specifické i obecné primární prevence. Těmito programy, jimiž provázeli zkušení lektoři z odborných kruhů (mediální komunikace, zdravý životní, psychohygiena atd.), prošlo poměrně široké spektrum žáků 1. i 2. stupně. V rámci většiny programů, které měly interaktivní charakter, byl kladen důraz na systematickou práci s postoji žáků a vyjádření zpětné vazby. Další důležitý aspekt spojující všechny programy, představovala snaha rozvíjet u žáků dovednosti kritického myšlení. Obsahová náplň programů v sobě odrážela nejen reflexi aktuálních jevů rizikového chování, ale také úsilí pracovat s vnitřním světem žáků, který je do značné míry ovlivněn takřka neomezeným přístupem do digitálně-virtuálního světa.

Pro žáky 5 a 6. tříd byl připraven program: "Online svět". Žáci získali užitečné informace o tzv. digitální stopě – jak se naše prezentace ve virtuálním světě může promítnout do reálného života. Dále byly diskutovány další důležité pojmy a otázky jako například levný dopamin, jak nám obsah ze sociálních sítí ovlivňuje pozornost a vnitřní emoční svět. Druhá část přednášky se zaměřila na algoritmus sociálních sítí a vyhledávačů, orientaci v informacích, které nám jsou prezentovány, online hazard a kyberšikanu.  Pomocí mnoha praktických ukázek a příkladů bylo demonstrováno, jak se nad informacemi zamýšlet, jak si vytvořit myšlenkovou mapu či vybudovat vlastní názor podložený argumenty. Stranou nezůstalo ani ožehavé téma činnosti tzv. internetových influencerů a vytváření účelových dezinformací – dezinterpretací. 

Žáci 4. tříd absolvovali zajímavou přednášku a interaktivní besedu s názvem "Emoce – co to je?". Její náplň představovaly k zamyšlení vyzývající otázky: Co jsou to emoce? Potřebujeme je vůbec? Jak zvládat emoce? Jak se emoce propisují do dětských kolektivů? Žáci si odnesli mnoho užitečných nástrojů zaměřených na rozvoj schopností číst emoce svoje i okolí, rozvoj sociální a emoční inteligence, empatie, zvládání protichůdných reakcí. Akcentována byla rovněž další témata jako stres teenagerů, práce s neúspěchem ve škole, nespokojenost se svým tělem, vztahy v třídních kolektivech nebo, jak uvolnit napětí a vztek.

 

V preventivních aktivitách s interaktivním charakterem budeme pokračovat také nadále.

 

Mgr. Jaroslav Hanzlíček/metodik prevence, koordinátor akcí/