Letošní první zvonění!

 

V pondělí 4. září 2023 jsme po prázdninové pauze přivítali naše žáky opět ve školních škamnech. Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 proběhlo pro žáky 2. – 9. tříd v kmenových učebnách. Ti se pozdravili se svými spolužáky (leckdy i zcela novými), vyzvedli si seznam pomůcek, rozvrh, dokumenty a pelášili po 40 minutách domů. S prvňáky a jejich doprovodem jsme se sešli na školní zahradě. V areálu zahrady na prvňáky čekaly jejich paní učitelky třídní: Eichlerová, Pešková, Pelcová, vedoucí školní družiny paní Kalodová, zástupkyně pro 1. a 2. třídy paní Janovská a paní ředitelka Hodková. Hudební doprovod plný dětských písniček měli na starosti naši hudebníci pan Houdek s paní Podolchovou. Po krátké úvodní zdravici od paní ředitelky byli prvňáci pasování na oficiální žáky naší vaší Buzulky. Pak si je třídní odvedly do svých učeben, aby si děti převzaly dárečky, okoukly výzdobu, lavice a hlavně zblízka spolužačky a spolužáky.

Sladkým doplněním zahradní party bylo občerstvení: káva, džusík, jablečný závin, buchtík. To vše napekl a nazdobil – pro všechny vyrobil a připravil kolektiv školní jídelny pod taktovkou paní vedoucí Schmitzové. Objednali jsme si krásné počasí. A ono to vyšlo!

Přejeme všem žákům, rodičům i pedagogům pohodový celý školní rok, ať je úspěšný každý váš školní krok (a je vidět veškerý pokrok)!

 

L.H.