Beseda s panem senátorem Hynkem Hanzou

 

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 se našim žákům 8. a 9. ročníků naskytla jedinečná příležitost zúčastnit se neformální debaty s panem senátorem Bc. Hynkem Hanzou. Vidět naživo politicky činnou osobu, která je navíc dlouhodobě spjata s teplickým regionem, bylo pro mnohé jistě velkým zážitkem. Během fundované přednášky kombinované s interaktivní diskusí se žáci dozvěděli pestrou škálu informací týkajících se funkce a kompetencí Senátu (horní komory Parlamentu ČR) v českém ústavním pořádku, politických režimů ve světě či způsobů voleb do jednotlivých orgánů státní správy. Stranou nezůstaly ani historické souvislosti stavby hlavní budovy Senátu – Valdštejnského paláce a osoby císařského vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Hlavní pozornost byla poté upřena na legislativní proces, jehož úskalí si mohli žáci praktickou a zábavnou formou názorně ozřejmit. Mnohé z dotazů žáků směřovaly na skloubení osobního a politického života, náročnost vytváření časového managementu a v neposlední řadě také na vedení politické kampaně. V důsledku rychle se měnícího světa a mnoha globálních výzev, kterým musíme čelit, je jistě žádoucí podněcovat nejen mladé lidi k zájmu o účast ve volbách a také v širší perspektivě v praktické politice.

Na základě pozitivní zpětné vazby ze strany žáků lze setkání s panem senátorem považovat za vhodnou formu hlubšího pochopení učiva probíraného v rámci občanské výchovy s širším přesahem do dějepisu a zeměpisu. Zároveň se jednalo o výbornou příležitost, jak propojit často neuchopitelnou teoretickou politiku s myšlenkovým světem budoucích prvovoličů. Ještě jednou děkujeme za tuto vstřícnou návštěvu.

 

Zprávu připravil Mgr. Jaroslav Hanzlíček