O kybernetické bezpečnosti s Policií ČR

 

V pátek 21. a 28. dubna proběhla pod vedením zkušených pracovníků Policie ČR pro žáky 7. a 8. tříd přednáška s podtitulem: „Tvoje cesta onlinem“. Tematické zacílení nevzniklo náhodně, neboť současná mládež je především generací sociálních sítí, stálého internetového vyhledávání a moderních technologií. Především sociální sítě však s sebou přináší nejen zábavu, ale také nemalé nástrahy a nebezpečí. Často slýcháme o zneužívání internetových profilů, protiprávním zveřejňování fotografií a také seznamování se s prakticky neznámými lidmi. Důsledkem je mnohdy pronásledování nebo zasahování do osobního soukromí, tedy tzv. kyberšikana. Některé roviny závadného chování ve virtuálním prostředí se dále promítají do dětských vztahů ve školních kolektivech v podobě jak fyzické šikany, tak psychického nátlaku. V rámci přednášky byla proto diskutována témata jako například chování digitálních predátorů na sociálních sítích, trestní odpovědnost za delikty související s kriminální činností v kyberprostoru či v neposlední řadě fenomén domlouvání nelegálních bojových zápasů mezi dětmi.

Žákům byl díky interaktivnímu pojetí umožněn kritický náhled na rizikové situace a zároveň si mohli také osvojit zvážení důsledků vlastních rozhodnutí, utvářet si postoje, asertivně zareagovat či poskytnout zpětnou vazbu. Prostřednictvím četných případových studií pracovníci Policie žáky směřovali k přemýšlení a pohotovému reagování na situace, se kterými se mohou prakticky každodenně setkat na vlastní kůži.

 

Zprávu připravil metodik prevence Mgr. Jaroslav Hanzlíček